45.000 căn nhà 61 sẽ tiếp tục bán

0
185

Quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trong năm 2008 là 122.000 căn, trong đó số có thể bán là 45.000 căn. Bên cạnh đó, nhằm giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở, nhiều địa phương đã huy động mọi nguồn vốn cho việc đầu tư và phát triển các khu đô thị mới.

Trong năm 2007, diện tích nhà ở trên cả nước đã tăng thêm trên 890 triệu m2. Đô thị chiếm khoảng trên 260 triệu m2, diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 10,8 m2 một người. Nông thôn chiếm khoảng 630 triệu m2, bình quân đạt 10,5 m2 một người. Trong đó, khoảng hơn 65% nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đang cho thuê đã được bán.

Bộ Xây dựng cho biết, một số địa phương có nhiều nhà chung cư xuống cấp đã chủ động điều tra, khảo sát, lập kế hoạch cải tạo hoặc xây dựng lại, nhằm hạn chế sự cố có thể xảy ra và cải thiện điều kiện ở cho nhân dân đang sinh sống trong các khu nhà ở này.

Nhưng trên thực tế việc triển khai áp dụng Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành tại nhiều địa phương còn chậm. Một số dự án phát triển nhà ở khi triển khai còn gặp khó khăn do những quy định của pháp luật chưa có sự thống nhất. Hay việc cấp giấy chứng nhận còn chậm so với yêu cầu.

(Theo Bộ Tài nguyên Môi trường)