Cải tạo nhà ở gia đình anh Dũng – số 8, phố Cự lộc, Thanh xuân, hn.

0
171

Công trình nhà ở gia đình anh Dũng được TGC tiếp nhận khi đang xây dựng phần thô và có rất nhiều bất cập.TGC đã thiết kế lại toàn bộ cơ cấu sử dụng, tổ chức không gian, trang trí nội thất…v..v.

Sau khi chủ đầu tư thi công xong ,Công trình đã truyền tải được 80% ý tưởng­ của nhà thiết kế.