Giảm phí cấp sổ đỏ lần đầu

0
221

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong năm 2008 sẽ chủ trì việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai nhằm giải quyết những vướng mắc của người dân.

Theo đó, các vấn đề sẽ được đề cập gồm có cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sắp xếp công ăn việc làm của người bị thu hồi đất… đổi mới hệ thống tài chính đất đai, đặc biệt là sẽ thực hiện miễn, giảm các nghĩa vụ tài chính cho những người được cấp sổ đỏ lần đầu.

Việc sửa đổi Luật Đất đai lần này còn nhằm mục tiêu để các tổ chức và cá nhân sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả đồng thời điều tiết được việc đầu cơ đất.

(Theo TBKTVN)