Công trình thực tế

Dưới đây là những công trình thực tế mà TGC đã thi công và hoàn thiện:

1. Khách sạn 3 sao Zen Hotel

2. Công trình thứ 2