Muốn xây dựng trên đất vườn phải làm gì?

0
166

Câu hỏi:
Tôi có nghe thông tin khi đã có sổ đỏ thì không cần xin phép xây dựng nhà, cũng như không cần xin phép về chiều cao của ngôi nhà. Điều này có đúng không? Xin cho biết nội dung thông tư, quy định nào quy định hoặc nói về điều này?Tôi có một lô đất thổ vườn, diện tích 10X16m ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP.HCM) có sổ đỏ. Tôi muốn hỏi:

1. Đất của tôi khi xây dựng có cần xin phép hay phải chuyển sang đất thổ cư mới được xây dựng?

2. Nếu được xây dựng thì được xây như thế nào? Chiều cao? Thiết kế?

3. Nếu phải xin phép, thời gian được cấp phép là bao lâu? Xin tại cơ quan nào?

4. Nếu tôi muốn chuyển sang đất thổ cư thì phải đóng thuế ở đâu? Số tiền phải đóng là bao nhiêu?

Xin cảm ơn. (Nguyễn Chí Đoan Hạnh)

Trả lời:

Luật sư Nguyễn Văn Hậu:

1. Trước tiên nếu bạn muốn xây dựng trên miếng đất mà bạn có quyền sử dụng đất theo thông tin mà bạn đã cung cấp trong câu hỏi của bạn thì bạn phải làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đích từ đất vườn sang đất ở.

Theo quy định tại Điều 36 Luật Đất đai năm 2003, Điều 134 Nghị định 181/2004/NĐ – CP ngày 29-10-2004 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trong trường hợp của bạn, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ căn cứ theo nhu cầu sử dụng của bạn và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của địa phương để xem xét cho chuyển mục đích sử dụng đất.

Để làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất bạn phải nộp hồ sơ cho Phòng Tài nguyên môi trường huyện Bình Chánh, hồ sơ gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất có xác  nhận của UBND xã Vĩnh Lộc A nơi có đất (theo mẫu);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã đươc cấp).

Phòng Tài nguyên môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, xem xét tính phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; chỉ đạo văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích sao hồ sơ địa chính gửi cho Phòng Tài nguyên môi trường, cung cấp và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Phòng Tài nguyên môi trường huyện Bình Chánh sẽ trình UBND huyện Bình Chánh ra quyết định cho chuyển mục đích và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mục đích được chuyển.

Thời hạn thực hiện các công việc nói trên theo quy định của pháp luật là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Về tiền sử dụng đất mà bạn phải nộp cho Nhà nước khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở thì bạn phải nộp 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

2. Sau khi đất của bạn được chuyển mục đích sử dụng đất thì bạn cần lập thủ tục xin phép xây dựng để có thể xây nhà trên miếng đất này.

Theo qui trình cấp phép xây dựng mới (theo quyết định 04/2006/QĐ-UBND của UBND TP.HCM, có hiệu lực từ ngày 27-1-2006) thì hồ sơ xin cấp phép xây dựng gồm:

– Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu).

– Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất theo qui định của Luật đất đai.

– Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình.

Yêu cầu đối với bản vẽ thiết kế để xin cấp phép xây dựng:

Bản vẽ phải xác định rõ vị trí xây dựng, lộ giới, ranh giới thửa đất, cấp công trình, tuổi thọ công trình, phải do tổ chức có đăng ký hoạt động và có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình hoặc cá nhân có năng lực hành nghề, có chứng chỉ hành nghề và có đăng ký hoạt động thiết kế xây dựng công trình.

– Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn lớn hơn 250m2, từ ba tầng trở lên hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng, hành nghề xây dựng thực hiện.

– Nhà ở riêng lẻ có qui mô nhỏ (dưới 250m2, dưới ba tầng): cá nhân, hộ gia đình được tự tổ chức thiết kế nhưng phải phù hợp với quy hoạch và chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế, độ an toàn và tác động của công trình đến môi trường.

Thời hạn cấp phép xây dựng (đối với nhà ở riêng lẻ): không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp đến UBND huyện Bình Chánh nêu rõ việc xin chuyển mục đích sử dụng đất và xin giấy phép xây dựng để được giải đáp cụ thể và hướng dẫn thủ tục tiến hành, nghĩa vụ tài chính phải nộp khi được chuyển mục đích sử dụng đất cũng như là thủ tục xin giấy phép xây dựng đối với căn nhà mà bạn có ý định xây trên miếng đất này.

Theo Địa Ốc TTO