Nghiêm cấm biến đất trang trại thành đất thổ cư

0
126

Đây là một trong những quy định được UBND TP ban hành một số chính sách khuyến khích, phát triển kinh tế trang trại (KTTT) trên địa bàn.

Quy định trên cũng chỉ rõ, thời gian sử dụng đất phát triển KTTT tối thiểu là 20 năm kể từ ngày được phê duyệt. Đối với diện tích đất công ích, cứ 5 năm, UBND cấp xã ký hợp đồng lại hoặc điều chỉnh mức giá thuê cho phù hợp thực tế. Trên diện tích đất thuê, được phép xây nhà cấp 4 để làm kho chứa vật tư, nhà bảo vệ, nhà nghỉ tạm… Đặc biệt, nghiêm cấm việc biến đất trang trại thành đất thổ cư. Các trang trại được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân và Quỹ khuyến nông.

Ngoài ra, các trang trại được hỗ trợ 70% kinh phí cho việc xây dựng thương hiệu sản phẩm và quảng cáo các sản phẩm nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí thuê gian hàng để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm trong nước.

Theo Kinh Tế Đô Thị