Ngừng cho thuê nhà đất công

0
166

Các cơ sở nhà đất đang cho thuê toàn bộ hoặc một phần khuôn viên, không phân biệt phần cho thuê có độc lập hay không, cơ quan hành chính, sự nghiệp phải chấm dứt ngay hợp đồng. Thời gian cho việc di dời là trước ngày 30/6.