Nhà anh Tiến, số 32, ngõ 1081 đường Hồng hà, Hoàn kiếm,Hn

0
214

Một phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu ” kiệm chi tiết ” được thể hiện rõ nét tại Công trình này. Công trình được thiết kế , thi công , hoàn thành đưa vao sử dụng từ tháng 8 / 2004.