• Tầng 2 , Tòa nhà số 6 Phố Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội