Tân Gia Cát trên báo Không gian sống 6/2008

0
221

KTS Nguyễn Quang Hùng trả lời phỏng vấn của báo Không gian sống tháng 6/2008.

Không gian sống - Trang bìa

Không gian sống - Trang mục lục

Không gian sống & Tân Gia Cát

KTS Nguyễn Quang Hùng trả lời phỏng vấn báo Không Gian Sống
KTS Nguyễn Quang Hùng trả lời phỏng vấn báo Không Gian Sống