Thiết kế nội thất cửa hàng thời trang 22T Hạ hồi, Hoàn kiếm, Hn

0
194

Thiết kế nội thất cửa hàng thời trang 22T Hạ hồi, Hoàn kiếm, Hn

Địa điểm xây dựng: 22T Hạ hồi, Hoàn kiếm, Hn

Chủ đầu tư : Chị Linh

Chủ trì: Kiến trúc sư Nguyễn quang Hùng