Thiết kế Tổ hợp Trung tâm Thương mại Hà Đô – tecapro

0
178

 

Công trình : Tổ hợp Trung tâm Thương mại văn phòng cho thuê Hà Đô – tecapro

Chủ đầu tư: Liên danh Hà Đô – tecapro

Địa điểm xây dựng : Số 60m, Đường Trường sơn, Thành phố Hồ chí minh.

Chủ trì thiết kế : Kiến trúc sư Nguyễn quang hùng