Toà nhà Công ty Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

0
245

Toà nhà Công ty Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Địa điểm: 381 Phố Đội cấn, Ba đình, Hà nội

Chủ trì: Kiến trúc sư Nguyễn Quang Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Phương án so sánh )